Pertubuhan Peladang Kawasan Rengit (PPK Rengit) Terima Pengiktirafan Patuh Syariah

Rengit, Johor- Pertubuhan Peladang Kawasan Rengit (PPK Rengit) secara rasminya telah menerima pengiktirafan patuh Syariah bagi produk pembiayaan mereka daripada syarikat penasihat Syariah bertauliah, Tawafuq Consultancy Sdn Bhd pada hari Jumaat, 9 April 2021. Majlis penyerahan sijil patuh Syariah tersebut telah dijalankan di Dewan Pelajaran PPK Rengit, Pusat Perkhidmatan Pertanian Bersepadu Sungai Dulang, Rengit dan disampaikan oleh Encik Muhammad Aiman bin Mohamad Salmi, Pengarah dan Perunding Utama di Tawafuq Consultancy. 

Penyerahan sijil patuh Syariah dilaksanakan setelah penelitian dilakukan keatas produk pembiayaan yang ditawarkan oleh PPK Rengit. Prosedur pengoperasian bagi produk pembiayaan tersebut telah distruktur semula menjadi pembiayaan Islamik berasaskan kaedah Tawaruq (Komoditi Murabahah) bagi memastikan produk tersebut patuh Syariah dan seiring dengan garis panduan yang disyorkan oleh Bank Negara Malaysia (BNM) dan AAOIFI.

Inisiatif yang pertama kali diadakan dalam kalangan PPK seluruh Malaysia ini merupakan satu langkah yang amat baik sekali bagi meluaskan skop perkhidmatan pembiayaan kepada lebih ramai pelanggan terutamanya ahli peladang. Pada masa yang sama, pengiktirafan ini juga mampu menambah keyakinan ahli peladang untuk mendapatkan pembiayaan dari PPK Rengit bagi melaksanakan sesuatu projek.

PPK Rengit yang merupakan salah satu daripada PPK yang ditubuhkan di negara ini dan dikawalselia oleh Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) merupakan pertubuhan yang menawarkan pelbagai perkhidmatan pembiayaan projek pertanian termasuk pembiayaan tanaman, ternakan, ternakair, Industri Kecil dan Sederhana (IKS) dan projek berasaskan kontrak seperti kontrak bekalan dan perkhidmatan.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:
Name: Encik Muhammad Aiman bin Mohamad Salmi
Pengarah dan Perunding Utama Tawafuq Consultancy
+603-6185 0801
aiman@tawafuqconsultancy.com

Name: Puan Siti Rohani Ismail
Pengurus Besar PPK Rengit
+607-424 1251
ppk_rengit@lpp.gov.my

Sumber : http://mrem.bernama.com/storage/master/MREM/Archive%202021/Ad%20Hoc/Pertubuhan%20Peladang%20Kawasan%20Rengit%20%28PPK%20Rengit%29%20Terima%20Pengiktirafan%20Patuh%20Syariah.pdf

Category News
Share :